ฐานข้อมูล Open Data ตำบลจุน

 1. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนน <Download>
 2. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อ่างเก็บน้ำ <Download>
 3. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ตลาด <Download>
 4. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดิน นสล <Download>
 5. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน บ้านพักขยะ <Download>
 6. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ป่าสุสาน <Download>
 7. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียน <Download>
 8. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน วัด <Download>
 9. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน สะพาน <Download>
 10. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก <Download>
 11. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน สระเก็บน้ำ <Download>