คู่มือ แจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue

การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้

1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน

 1. สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ
 2. พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ด ตัวอักษรใน […]เด็ดขาด*
 3. กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป”
 4. กดเลือกประเภทปัญหา
 5. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่

2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue

 1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
 2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
 3. ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา

การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน

 1. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง
 2. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
 3. กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่
 4. ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน

คู่มือ ไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม