ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลจุน

  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลจุน พ.ศ. 2566 คลิก ==> Download
  • คำสั่งเทศบาลตำบลจุน เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 คลิก ==> Download