การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <<Download>>
  • Announcement of Chun Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 <<Download>>

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy