ข้าวกล้องทรีอินวัน

ข้าวกล้องทรีอินวัน (Kaw Klong three in one) ประกอบด้วย  :  ข้าวหอมนิล   (20%)  ข้าวหอมมะลิ 105  (60%)  ข้าวมะลิแดง (20%) rice-3-in-1 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอนไชยพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียด ข้าวกล้องทรีอินวัน  โทร. 081-3866422