ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 สามารถตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิก==>ดาวน์โหลด

  • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 – 2569 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด