ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 (29 พ.ค. 2563)


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2563 (เพิ่มเติม) (14 พ.ค. 2563)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17<Download>

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ส.ป.ก.4-01) <Download>


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2563 (25 พ.ย. 2563)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17)<Download>