เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ             มีเนื้อที่ครอบคลุม 4 อำเภอ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง เนื้อที่ทั้งหมด 231,875 ไร่ ภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ ป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น เลียงผา, กวาง, นกยูง, เนื้อทราย, ละอง, ละมั่ง, ไก่ฟ้าหลังขาว, นกแว่นสีเทา

กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม จะมีลานนกยูงผสมพันธุ์ ซึ่งสามารถเข้าชมและติดตามนกยูงได้เป็นกลุ่มคณะ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ฤดูแล้งยังมีกิจกรรมตามรอยละมั่ง ณ ที่แห่งนี้มีนกยูงอาศัยอยู่เยอะมาก ชาวบ้านที่อยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จึงมีรายได้พิเศษจากการดูแลนกยูงอีกด้วย เป็นการอนุรักษ์อีกอย่าง ถ้าต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและติดตามการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงที่พัก ติดต่อที่เบอร์โทรของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 054-421557 เจ้าหน้าที่และงบประมาณยังไม่ค่อยเพียงพอต่อการบริการในเชิงท่องเที่ยว ดังนั้นโปรดโทรติดต่อสอบถามข่าวคราวและความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อยู่ห่างจากอำเภอจุน 5 กิโลเมตรบนเส้นทางหลวงหมายเลข 1091 ไปทางอำเภอปง และเลี้ยวขวาเข้าไปสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการ


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.visitphayao.com/