ประกาศเทศบาลตำบลจุน

โครงสร้างส่วนราชการ

  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลจุน (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) รายละเอียด คลิก ==> Download
  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) รายละเอียด คลิก ==> Download (แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566)

งานไฟฟ้าสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียด คลิก ==> Download


ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 - 2565 รายละเอียด คลิก ==> Download