วัดในตำบลจุน

สถานที่ไหว้พระในตำบลจุน
 1. วัดบุญเกิด  (บ้านห้วยกั้ง  หมู่ 1)
 2. วัดพระธาตุร่องดู่  (บ้านร่องดู่  หมู่ 10)
 3. สำนักปฏิบัติธรรมภูเกิดแก้ว  (บ้านห้วยกั้ง  หมู่ 1)
 4. วัดจุนหลวง (บ้านจุนหลวง หมู่ 2)
 5. วัดดอยเจย์ดีงาม  (บ้านจุนพัฒนา  หมู่ 8)
 6. วัดบ้านค้างหงษ์  (บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ 13)
 7. สำนักสงฆ์ดงฝาย (บ้านเชี๊ยะ  หมู่ 4)
 8. วัดบ้านดอนมูล (บ้านดอนมูล หมู่ 5)
 9. วัดบ้านดอนไชย (บ้านดอนไชย  หมู่ 6)
 10. วัดบ้านศรีมาลัย (บ้านศรีมาลัย หมู่ 12)
 11. วัดสร้อยศรี (บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ 16)