วัดในตำบลจุน

วัดจุนหลวง

อุโบสถ
พระหนัก

วัดจุนหลวง บ้านจุนหลวง หมู่ที่ 2


วัดบุญเกิด

วัดบุญเกิด  (บ้านห้วยกั้ง  หมู่ที่ 1)


สำนักปฏิบัติธรรมภูเกิดแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมภูเกิดแก้ว  (บ้านห้วยกั้ง  หมู่ 1)


สำนักสงฆ์สัญญาบารมี

สำนักสงฆ์ดงฝาย (บ้านเชี๊ยะ  หมู่ 4)


วัดพระธาตุร่องดู่

วัดพระธาตุร่องดู่  (บ้านร่องดู่  หมู่ที่ 10)


วัดบ้านดอนมูล

วัดบ้านดอนมูล (บ้านดอนมูล หมู่ 5)


วัดบ้านดอนไชย

วัดบ้านดอนไชย (บ้านดอนไชย  หมู่ 6)


วัดดอยเจย์ดีงาม

วัดดอยเจย์ดีงาม  (บ้านจุนพัฒนา  หมู่ 8)


วัดบ้านศรีมาลัย

วัดบ้านศรีมาลัย (บ้านศรีมาลัย หมู่ 12)


วัดบ้านค้างหงษ์

วัดบ้านค้างหงษ์  (บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ 13)


วัดสร้อยศรี

วัดสร้อยศรี (บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ 16)