อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี

อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี
อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี  ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ความจุกักเก็บน้ำ ประมาณ 653,000 ลบ.ม. ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2556 หน่วยงานที่ก่อสร้าง กรมชลประทาน มีระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร