อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน  ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ความจุกักเก็บน้ำ ประมาณ 672,000 ลบ.ม. ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2533 หน่วยงานที่ก่อสร้าง รพช. มีระบบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร