อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า

อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า
อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า  ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 15 ความจุกักเก็บน้ำ ประมาณ 645,000 ลบ.ม. ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2543 หน่วยงานที่ก่อสร้ารพช. มีระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา