อ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง

อ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง


อ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง  ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ความจุกักเก็บน้ำ ประมาณ 925,000 ลบ.ม. ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2538 หน่วยงานที่ก่อสร้าง กรมชลประทาน มีระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร