อ่างเก็บน้ำน้ำจุน

แหล่งตกปลาธรรมชาติ สถานที่ตั้ง  บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความจุกักเก็บน้ำ ประมาณ 9,604,000 ลบ.ม. ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2532 หน่วยงานที่ก่อสร้าง กรมชลประทาน อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน มีระบบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร