แหล่งน้ำ

ภาพแสดงแหล่งน้ำ ลำห้วย ลำเหมือง คลองไส้ไก่ ในพื้นที่ตำบลจุน
ชื่อแหล่งน้ำหมู่ที่ความจุพื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่) ฤดูฝนระบบส่งน้ำปีก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำขุนห้วยกั้ง1925,0001,800ท่อส่งน้ำ2537
อ่างเก็บน้ำน้ำจุน49,604,00010,000คลองส่งน้ำ2532
อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน5672,0001,600คลองส่งน้ำ2533
อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า15645,0001,400ท่อส่งน้ำ2543
อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี7653,000ท่อส่งน้ำ2556