การดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ กำนันตำบลจุน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลจุน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมสรงน้ำพระหนัก ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของตำบบลจุน


วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, พนักงานเทศบาลโดยร่วมกับ, ปลัดอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาถนนบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา