รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รายไตรมาส


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2564

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายไตรมาส