ป่าแม่จุน

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน มีพื้นที่ประมาณ 104,062 ไร่ หรือประมาณ 166 ตร.กม. เป็นทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำอิง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับเนินเขา ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง สัตว์ป่าที่พบได้แก่ นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง ไก่ฟ้า กระรอก อีเห็น งู และ นกชนิดต่างๆ มีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ไปเที่ยวชม นอกจากนี้มีสัตว์ป่าประจำท้องถิ่นที่ชุกชุมคือ นกยูงเป็นจำนวนมาก


การเดินทาง ออกจากตัวเมืองพะเยา มุ่งหน้าทางไปอำเภอจุน โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และไปเข้าทางหลวง หมายเลข 1021 ผ่านอำเภอดอกคำใต้ และทางหลวงหมายเลข 1091 เลยอำเภอจุน เข้าตำบลจุนไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 5 มีป้ายบอกทางเข้าไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ หรือ ป่าแม่จุน อีก 5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร พิกัด เขต 47Q 621100 ม. ตะวันออก 2132140.00 ม. เหนือ


ข้อมูลประสานงานเพิ่มเติม : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตู้ ปณ.6 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทร (054) 421557ขอบคุณข้อมูลจาก http://pyo_mnre.igetweb.com