กิจการสภาเทศบาล

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา