กิจการสภาเทศบาล


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา