รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณปี 2563 (wait)
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (wait)
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (wait)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
  • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556
  • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2555