สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2561