สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564