สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2561