สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2559 
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม  2558
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2558
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2558
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  2559
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2558 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558