แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556