แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561