ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลจุน เลขที่ 270 บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (จุน) - น่าน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150


ติดต่อเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5442 1412

สำนักปลัดเทศบาล  ต่อ 11 , 13

กองคลัง ต่อ 18

กองช่าง 15

กองการศึกษา /งานพัฒนาชุมชน ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (แจ้งเหตุ)  โทร  054 421 008

โทรสาร  (Fax) 0 5442 1400

อีเมล์ (email)  :   5560201@dla.go.th :   tambonjun@gmail.com


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลจุน เดินทางจากที่ว่าการอำเภอจุน ประมาณ 2.4 กม. ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (จุน) - น่าน

พิกัด UTM เขต 47Q E 620823.00 ม. ตะวันออก N 2136834.00 ม. เหนือ

พิกัด องศาทศนิยม ละติจูด 19.321784° ลองจิจูด 100.150131°