ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลจุน 270 หมู่ 1 ถนน จุน - ปง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1091

ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150


ติดต่อเทศบาล

โทร 0 5442 1412   

  • สำนักปลัดเทศบาล  ต่อ 11
  • กองคลัง ต่อ 18
  • กองช่าง 15
  • กองการศึกษา /งานพัฒนาชุมชน ต่อ 13
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (แจ้งเหตุ)  โทร  054 421 008

โทรสาร  (Fax) 0 5442 1400 

อีเมล์ (email)     :   5560201@dla.go.th

                            :   tambonjun@gmail.com      

facebook เทศบาลตำบลจุน


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลจุน เดินทางจากที่ว่าการอำเภอจุน ประมาณ 2.3 กม. ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091