แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
    • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561