สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เดือน / ปี2561256225632564
มกราคม0000
กุมภาพันธ์0000
มีนาคม0000
เมษายน0000
พฤษภาคม000
มิถุนายน000
กรกฎาคม000
สิงหาคม000
กันยายน000
ตุลาคม000
พฤศจิกายน000
ธันวาคม000
รวม