สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เดือน/ปี 2560 2561 2562 2563
มกราคม - - 0 0
กุมภาพันธ์ - - 0 0
มีนาคม - - 0 0
พฤษภาคม - - 0 0
มิถุนายน - - 0  
กรกฎาคม - - 0  
สิงหาคม - - 0  
กันยายน - - 0  
ตุลาคม - - 0  
พฤศจิกายน - - 0  
ธันวาคม - - 0  
รวม - - 0