สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เดือน/ปี 2559 2560 2561 2562
มกราคม - - 0 0
กุมภาพันธ์ - - 0 0
มีนาคม - - 0 0
พฤษภาคม - - 0 0
มิถุนายน - - 0
กรกฎาคม - - 0
สิงหาคม - - 0
กันยายน - - 0
ตุลาคม - - 0
พฤศจิกายน - - 0
ธันวาคม - - 0
รวม - - 0