คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน

 
นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรี

นายสุภชัย ศูนย์กลาง
นายกเทศมนตรี

 
นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรี

นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ
รองนายกเทศมนตรี

 
นายสันติ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรี

นายสันติ ศรีธนะ
รองนายกเทศมนตรี

นายยงยุทธ จิระ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 
นายพรชัย พระวิสัตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายพรชัย พระวิสัตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ช่องทางการติดต่อ โทร 0 5442 1412 ต่อ 14 หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน ชั้น 2 เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา