ภูมิปัญญาท้องถิ่น

​ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลจุน

  งานไม้
งานจักสาน
งานทอผ้า
งานจักสาน
งานบายศรี