เทศบาลตำบลจุน

ศูนย์รับแจ้งข้อมูล ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ  แสดงความคิดเห็น           ต่อหน่วยงาน แจ้งไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลจุน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ติดต่อโดยคุณ

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เบอร์โทรติดต่อ

อีเมล์ของคุณ

หัวข้อ

ข้อความ

เอกสารแนบ

 


สำนักงานเทศบาลตำบลจุน 270 หมู่ 1 ถนน จุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150

ติดต่อเทศบาล

โทร 0 5442 1412   

โทรสาร 0 5442 1400

email : tambonjun@gmail.com

แจ้งเหตุ  054 421 008


Get Directions