ข้อความถึงนายกเทศมนตรี

ส่งข้อความถึงนายกเทศมนตรีตำบลจุน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรติดต่อ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ (เรื่อง)

ข้อความ (รายละเอียด)

เอกสารแนบ

 

สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

270 หมู่ 1 ถนน จุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ติดต่อเทศบาล โทร 054 421 412  email : tambonjun@gmail.com

แจ้งเหตุ  054 421 008