สายตรงถึงนายกเทศมนตรี

นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี โทร 054421412 ต่อ 14 , 0897008196

นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี โทร 0817849324

นายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี โทร 0838854367

ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล โทร 0 5442 1412 ต่อ 17 โทร 0811118996


สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

270 หมู่ 1 ถนน จุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ติดต่อเทศบาล โทร 054 421 412  

email : tambonjun@gmail.com

แจ้งเหตุ  054 421 008