ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6) จำนวน 1 อัตรา   คลิก == > ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร