!!!แจ้งประชาสัมพันธ์!!! ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ “Traffy Fondue”

แจ้งประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจุน โฉมใหม่ บริหารจัดการปัญหาเมืองด้วย ระบบออนไลน์ Traffy Fondue เป็นช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตพื้นที่ตำบลจุน ผ่าน LINE @traffyfondue แพลต์ฟอร์มบริหารจัดการปัญหาบ้านเมืองโดยนักวิจัยไทย เนคเทค สวทช. – NECTEC : National Electronics and Computer

โดยท่านสามารถสแกน QR-CODE รูปด้านล่าง เพื่อส่งเรื่องร้องทุกข์มาให้เทศบาลตำบลจุนจัดการ หรือประสานงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวตำบลจุนค่ะ

ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจุน

ติดต่อเทศบาลตำบลจุน

โทร 054421412

เหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ติดต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 054-421008


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.