ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 1 อัตรา คือตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 33-2-01-2101-001 สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==Download

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ 0 5442 1412 ต่อ 13 หรือ 08 3577 4869


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร