ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจุน

ด้วยเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี

1. พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่

1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม ==>> คลิก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร