ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน หมู่ที่ 4, 13, 3 และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ ตำแหน่งนายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของชุมชน, กิจกรรมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร