ข่าวประชาสัมพันธ์ : ช่วยประชาชนจากเหตุวาตภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจุน ออกปฏิบัติหน้าที่สำรวจครัวเรือนที่ได้ความเสียหายจากเหตุวาตภัยของคืนวันที่ 12 มีนาคม 2566 และมอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร