ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันท้องถิ่นไทย และกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลจุน นำโดย ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอจุน และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานให้สะอาดปลอดขยะ, ทาสีหน้าบริเวณสำนักงาน, ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจุน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของผู้บริหาร, กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร