ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลจุนขอเชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง โดยเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม มีกิจกรรมมากมาย เช่น “การประกวดโคมลอย การประกวดโคมยี่เป็ง การประกวดกระทงเล็ก” โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจจัดงานประเพณียี่เป็ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ข่วงอะบู้ @ กาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของชุมชน, กิจกรรมของผู้บริหาร, กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร