ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร