ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมดำเนินการนำเศษกิ่งไม้และวัชพืช ซึ่งขวางทางน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านดอนไชย หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 - 16.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจุนและงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองช่าง โดยการนำของนายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน ,พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเขต 2 และพนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้นำบ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ดำเนินการนำเศษกิ่งไม้และวัชพืช ซึ่งขวางทางน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของชุมชน, กิจกรรมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองช่าง, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร