ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานมหกรรมของกิ๋น ของดี ตี๋แอ่วเมืองจุน 7 ตำบล อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

งานมหกรรมของกิ๋น ของดี ตี๋แอ่วเมืองจุน 7 ตำบล อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเสวนา อนาคตข่วงนกยูง ช่วงบ่าย เสน่ห์เมืองจุน ” ของกิน ที่เที่ยวและของดีเมืองจุน ” ที่เกิดจากความร่วมมือของส่วนราชการ เอกชนและประชาชนในพื้นที่อ.จุน พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อนำเสนอ อวดโชว์ ที่กิน ที่เที่ยวและของดีในแต่ละตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว นักกิน ได้มาลองเที่ยว ชม ชิมและ ซื้อ สินค้า ของแต่ละตำบล เป็นการสร้างเม็ดเงินหรือรายได้ให้กับแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดบูธโชว์สินค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างสวยงามและน่าสนใจ เปิดและปิดท้ายด้วยวงดนตรีพื้นเมือง ” กลุ่มฮักเมืองจุน ” ขับกล่อมผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมช่วยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ข่วงอะบู้@กาดสะนั้นแน้ว

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร