ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ได้มอบหมายให้นายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับเช็คซ่อมแซมบ้านคนพิการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา จำนวน 3 รายๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท เพื่อปรับปรุงบ้านให้คนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร