ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตุบลจุน

ด้วยเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ สังกัดกองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่

2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย) สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๒ อัตรา

สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม ==>>คลิก

ดาว์นโหลดใบสมัคร ==>> คลิก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร