ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม สุดยอดมหกรรม รวมของกิ๋น ของดี ที่แอ่ว ของอำเภอจุน

"วันเปิดข่างนกยูง และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอจุน ปี 2565"

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้า ณ ข่วงนกยูงกิ่วแก้ว และภาคบ่าย ณ กาดสะนั้นแน้ว ต.จุน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร