ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลตำบลจุน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ตามโครงการ Chun Generel English Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลตำบลจุน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ตามโครงการ Chun Generel English Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด คลิก ==> ดาวน์โหลด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร