ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน รายละเอียด คลิก ==> ดาวน์โหลด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร