ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงก่อสร้างถนนในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงก่อสร้างถนนในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้

  1. โครงการขยายผิวทางจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปี๋ สะสาง หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปลี่ยน ศรีธนะ ถึงบ้านนายสนิท ต่อมคำ หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ ถึงบ้านนายประทิน อินทอง หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสริม ปาวี เลียบลำน้ำห้วยจุน หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ดาวน์โหลด
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร