ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1, บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 และบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน รวมจำนวน 258 ตัว


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร