ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา08.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 และบ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน รวมจำนวน 208 ตัว

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร