ประกาศ “ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง” นายกเทศมนตรีตำบลจุน

ประกาศ "ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง" นายกเทศมนตรีตำบลจุน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร