“เด็กไทย ไม่จมน้ำ”

ห่วงเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เข้าใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำได้ เด็กเล็ก เน้นใช้มาตรการ “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” ส่วนการช่วยเหลือคนตกน้ำ ขอให้ใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร